HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ GOLDEN MANSION

HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ GOLDEN MANSION

HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ GOLDEN MANSION

0968492577

HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ GOLDEN MANSION

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Căn hộ Golden Mansion - 3 phòng ngủ 103 m2

Chủ đầu tư: Anh Long

Năm thi công: 2019

Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất: Công ty TNHH Kiến Thiết Việt

Mô Tả: Nhẹ nhàng, tinh tế là những gì bạn có thể cảm nhận được từ tone màu pastel chủ đạo của căn hộ. Thiết kế tổng thể mang đến một không gian ấm áp, dịu nhẹ và thư giãn cho gia chủ khi trở về nhà. Sự tối giản về màu sắc là thủ thuật giúp căn hộ trở nên rộng hơn diện tích thật. 

HÌNH ẢNH DỰ ÁNhoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ chung cư

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

hoàn thiện nội thất căn hộ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

>>> Xưởng nội thất Kiến Thiết Việt

>>> Chương trình ưu đãi hoàn thiện nội thất

>>> Một số mẫu thiết kế căn hộ

<!-- Generator: Adobe Illustrator 23.0.0, SVG Export Plug-In  --><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="521.57px" height="105.59px" viewBox="0 0 521.57 105.59" style="enable-background:new 0 0 521.57 105.59;" xml:space="preserve"><style type="text/css">.st0{opacity:0.15;}.st1{fill:#FFFFFF;}</style><defs></defs><g class="st0"><g><path class="st1" d="M11.09,36.88c-0.6,0.55-1.18,1.05-1.71,1.65c0.21,0.12,0.37,0.23,0.54,0.32C17.38,42.93,24.84,47,32.3,51.07c9.67,5.28,19.33,10.56,29,15.83c12.48,6.81,24.96,13.63,37.43,20.44c2.12,1.15,4.22,2.32,6.35,3.46c0.39,0.21,0.52,0.44,0.51,0.84c-0.03,1.56-0.01,3.12-0.01,4.68c0,0.15,0,0.31,0,0.47c-0.23,0.05-0.35-0.08-0.49-0.15c-2.71-1.47-5.41-2.95-8.11-4.43c-8.61-4.7-17.22-9.4-25.82-14.1c-7.97-4.35-15.93-8.7-23.9-13.05C36.8,59.34,26.33,53.63,15.86,47.91c-3.28-1.79-6.56-3.58-9.84-5.37c-0.17-0.09-0.35-0.18-0.57-0.29c-0.62,0.6-1.23,1.18-1.88,1.81c0.19,0.12,0.32,0.23,0.48,0.31c1.9,1.04,3.8,2.08,5.7,3.12c9.21,5.03,18.42,10.06,27.63,15.09c13.54,7.39,27.07,14.78,40.61,22.17c9.04,4.93,18.07,9.87,27.11,14.8c0.35,0.19,0.5,0.38,0.49,0.77c-0.03,1.6-0.01,3.2-0.01,4.8c0,0.14,0,0.28,0,0.48c-0.18-0.08-0.31-0.13-0.42-0.19c-5.96-3.25-11.92-6.5-17.87-9.76c-9.26-5.06-18.53-10.12-27.79-15.18c-10.88-5.94-21.77-11.89-32.65-17.83c-8.7-4.75-17.4-9.5-26.11-14.25c-0.34-0.18-0.47-0.38-0.47-0.74c0.02-2.62,0.01-5.24,0-7.86c0-0.32,0.1-0.56,0.35-0.79c3.58-3.41,7.14-6.83,10.71-10.25c4.15-3.97,8.29-7.95,12.44-11.92c4.6-4.41,9.2-8.81,13.8-13.21c1.14-1.09,2.28-2.18,3.41-3.28C41.23,0.1,41.48,0,41.85,0c2.39,0.01,4.79,0.01,7.18,0.01c0.14,0,0.27,0,0.53,0c-9.72,9.32-19.38,18.56-29.08,27.85c0.18,0.12,0.31,0.21,0.44,0.29c2.58,1.41,5.17,2.82,7.75,4.23c10,5.46,20,10.92,30,16.38c4.11,2.24,8.22,4.49,12.33,6.73c0.17,0.09,0.34,0.17,0.56,0.28c0.04-0.15,0.09-0.24,0.1-0.33c0.01-0.14,0.01-0.28,0.01-0.42c0-8.73,0-17.46,0-26.18c0-0.84,0.08-0.82-0.88-0.82c-13.54,0-27.09,0-40.63,0c-0.2,0-0.4,0-0.68,0c0.11-0.15,0.16-0.23,0.23-0.3c1.62-1.56,3.24-3.11,4.85-4.67c0.15-0.15,0.31-0.22,0.53-0.22c0.17,0.01,0.34,0,0.52,0c11.71,0,23.43,0,35.14,0c0.2,0,0.41,0,0.61-0.01c0.15-0.01,0.29-0.06,0.29-0.22c0.03-0.76,0.03-1.52,0-2.32c-0.99-0.06-1.92-0.02-2.85-0.03c-0.95-0.01-1.91,0-2.86,0c-0.94,0-1.88,0-2.82,0c-0.95,0-1.91,0-2.86,0c-0.94,0-1.88,0-2.82,0c-0.95,0-1.91,0-2.86,0c-0.94,0-1.88,0-2.82,0c-0.94,0-1.88,0-2.82,0c-0.95,0-1.91,0-2.86,0c-0.94,0-1.88,0-2.82,0c-0.95,0-1.91,0-2.86,0c-0.93,0-1.86,0-2.88,0c0.13-0.15,0.18-0.23,0.26-0.3c1.58-1.52,3.16-3.03,4.72-4.55c0.29-0.29,0.59-0.39,1.02-0.39c9.07,0.01,18.14,0.01,27.21,0.01c0.2,0,0.41,0,0.61-0.01c0.15-0.01,0.29-0.06,0.29-0.22c0.03-0.68,0.04-1.35-0.01-2.07c-1.01-0.07-1.98-0.02-2.94-0.03c-0.97-0.01-1.94,0-2.91,0c-0.97,0-1.94,0-2.91,0c-0.97,0-1.94,0-2.91,0c-0.97,0-1.94,0-2.91,0c-0.97,0-1.94,0-2.91,0c-0.97,0-1.94,0-2.91,0c-0.97,0-1.94,0-2.91,0c-0.96,0-1.93,0-2.96,0c0.1-0.11,0.14-0.16,0.19-0.21c1.61-1.55,3.23-3.09,4.82-4.64c0.27-0.26,0.54-0.37,0.93-0.37c6.52,0.01,13.04,0.01,19.57,0.01c0.78,0,0.78,0,0.78-0.7c0-0.33,0-0.65,0-0.98c0-0.15-0.03-0.3-0.05-0.49c-6.17,0-12.31,0-18.53,0c0.09-0.11,0.12-0.17,0.16-0.22c1.59-1.53,3.19-3.04,4.76-4.58c0.35-0.35,0.72-0.47,1.22-0.46c1.83,0.02,3.66,0.01,5.49,0.01c4.21-0.01,8.41-0.03,12.62-0.05c0.7,0,0.67-0.04,0.67,0.59c0,19.34,0,38.68,0,58.02c0,0.79-0.12,0.62,0.66,1.05c0.64,0.35,1.28,0.7,1.93,1.05c0.13,0.07,0.27,0.13,0.46,0.22c0.04-0.15,0.08-0.25,0.09-0.36c0.01-0.17,0-0.34,0-0.51c0-19.78,0-39.56,0-59.34c0-0.85-0.04-0.73,0.8-0.74c1.64,0,3.28,0,4.93,0c0.11,0,0.22,0,0.33,0c0.2,0,0.28,0.09,0.28,0.27c0,0.16,0,0.31,0,0.47c0,21.01,0,42.03,0,63.04c0,0.82-0.15,0.62,0.69,1.08c0.53,0.3,1.07,0.59,1.61,0.88c0.13,0.07,0.27,0.12,0.48,0.21c0.04-1.36,0.01-2.64,0.02-3.93c0-1.29,0-2.58,0-3.87s0-2.58,0-3.87c0-1.29,0-2.58,0-3.87c0-1.29,0-2.58,0-3.87s0-2.58,0-3.87s0-2.58,0-3.87c0-1.29,0-2.58,0-3.87c0-1.3,0-2.61,0-3.91c0-1.29,0-2.58,0-3.87c0-1.29,0-2.58,0-3.87c0-1.29,0-2.58,0-3.87c0-1.29,0-2.58,0-3.87s0-2.58,0-3.87s0-2.58,0-3.87s0-2.58,0-3.87c0-1.29,0-2.57,0-3.85c0.35-0.12,5.71-0.15,6.28-0.04c0.02,0.1,0.04,0.2,0.05,0.31c0.01,0.16,0,0.31,0,0.47c0,22.61,0,45.23,0,67.84c0,0.89-0.11,0.71,0.75,1.19c0.47,0.26,0.94,0.51,1.41,0.77c0.13,0.07,0.26,0.12,0.44,0.2c0.03-0.15,0.07-0.24,0.07-0.33c0.01-0.17,0-0.34,0-0.51c0-23.1,0-46.19,0-69.29c0-0.8-0.07-0.7,0.78-0.7c1.64,0,3.28,0,4.93,0c0.11,0,0.22,0,0.33,0c0.2,0,0.28,0.09,0.28,0.26c0,0.08,0,0.17,0,0.26c0,24.33,0,48.66,0,72.99c0,0.26,0,0.51-0.41,0.61c0.41,0.2,0.41,0.48,0.41,0.79c-0.01,1.59,0,3.17,0,4.76c0,0.14,0,0.28,0,0.48c-0.16-0.06-0.27-0.1-0.37-0.15c-6.49-3.54-12.99-7.09-19.48-10.64c-8.22-4.49-16.44-8.98-24.66-13.46c-6.77-3.7-13.55-7.4-20.32-11.1c-7.91-4.32-15.82-8.64-23.73-12.96c-0.45-0.24-0.45-0.25-0.82,0.1c-0.4,0.38-0.78,0.76-1.22,1.19c0.18,0.12,0.32,0.22,0.47,0.3c3.36,1.84,6.72,3.67,10.08,5.51c7.42,4.05,14.83,8.1,22.25,12.15c11.22,6.13,22.44,12.25,33.66,18.38c7.9,4.31,15.8,8.63,23.7,12.94c0.32,0.17,0.45,0.35,0.45,0.7c-0.02,1.64-0.01,3.29-0.01,4.93c0,0.11-0.02,0.22-0.03,0.41c-5.31-2.89-10.56-5.76-15.81-8.63c-5.24-2.86-10.47-5.72-15.7-8.57c-5.25-2.87-10.5-5.73-15.74-8.6c-5.25-2.87-10.49-5.73-15.74-8.6c-5.23-2.86-10.47-5.71-15.7-8.57C21.61,42.62,16.36,39.76,11.09,36.88z"/><path class="st1" d="M0.3,35.89c-0.01-0.12-0.02-0.25-0.02-0.37c0-2.31,0-4.62-0.01-6.93c0-0.31,0.11-0.53,0.34-0.75c3.67-3.5,7.33-7.02,11-10.53c3.47-3.32,6.94-6.65,10.42-9.97c2.44-2.34,4.88-4.67,7.31-7.01C29.57,0.1,29.8,0,30.15,0c2.41,0.01,4.82,0.01,7.23,0.01c0.14,0,0.28,0,0.52,0C25.35,12.02,12.88,23.97,0.4,35.93C0.37,35.91,0.34,35.9,0.3,35.89z"/><path class="st1" d="M0.29,24.54c0-0.38,0-0.76,0-1.15c0-2.05,0.01-4.11-0.01-6.16c0-0.31,0.09-0.53,0.33-0.76c4.22-4.03,8.43-8.06,12.64-12.1c1.41-1.35,2.82-2.69,4.22-4.05C17.71,0.1,17.96,0,18.32,0c2.38,0.01,4.75,0.01,7.13,0.01c0.15,0,0.3,0,0.45,0c0.01,0.03,0.02,0.05,0.04,0.08C17.41,8.25,8.89,16.42,0.37,24.58C0.34,24.57,0.31,24.56,0.29,24.54z"/><path class="st1" d="M0.35,0.03c4.44,0,8.85,0,13.36,0C9.23,4.32,4.81,8.55,0.38,12.8C0.26,12.47,0.23,0.49,0.35,0.03z"/><path class="st1" d="M7.59,88.49c-0.14,0.11-0.27,0.21-0.4,0.3c-1.46,1.11-3.12,1.47-4.95,1.01C0.87,89.46,0.03,88.47,0,87.23c-0.03-1.37,0.65-2.35,1.97-2.87c0.53-0.21,1.1-0.31,1.68-0.37c1.05-0.1,2.11-0.22,3.16-0.35c0.37-0.04,0.65-0.24,0.73-0.58c0.21-0.88,0-1.6-1.01-1.93c-0.89-0.29-1.81-0.3-2.71-0.06c-0.72,0.19-1.13,0.68-1.33,1.32c-0.13,0.43-0.14,0.43-0.63,0.43c-0.34,0-0.69,0-1.03,0c-0.2,0-0.28-0.1-0.27-0.27c0.1-0.99,0.5-1.83,1.48-2.38c0.54-0.3,1.14-0.47,1.76-0.56c1.14-0.17,2.27-0.17,3.39,0.13c0.3,0.08,0.59,0.19,0.86,0.32c0.95,0.45,1.47,1.16,1.46,2.15c0,1.77,0,3.54,0,5.31c0,0.14-0.01,0.28,0.02,0.42c0.05,0.35,0.29,0.52,0.68,0.51c0.09,0,0.19-0.03,0.28-0.03c0.21-0.02,0.32,0.07,0.32,0.27c0,0.16,0,0.31,0,0.47c0,0.49-0.01,0.55-0.55,0.6c-0.47,0.04-0.97,0.03-1.44-0.04c-0.57-0.09-0.94-0.42-1.05-0.96c-0.01-0.06-0.03-0.11-0.06-0.16C7.7,88.58,7.67,88.57,7.59,88.49z M7.57,84.79c-0.09,0-0.15-0.01-0.21,0C6.5,85.05,5.6,85.12,4.7,85.23C4.15,85.3,3.6,85.4,3.07,85.57C2.28,85.82,2,86.29,2.08,87.1c0.06,0.68,0.51,1.18,1.26,1.3c1.24,0.2,2.39-0.02,3.4-0.72c0.4-0.28,0.77-0.63,0.82-1.1C7.62,86,7.57,85.4,7.57,84.79z"/><path class="st1" d="M34.42,76.17c0.46,0,0.92,0,1.39,0c0.12,0,0.24,0.02,0.41,0.04c0.01,0.18,0.03,0.35,0.03,0.51c0,1.22,0,2.44,0,3.66c0,0.15,0.02,0.3,0.03,0.46c0.26,0.02,0.35-0.13,0.46-0.24c0.52-0.47,1.12-0.82,1.84-0.97c1.15-0.24,2.27-0.14,3.33,0.33c1.03,0.46,1.53,1.27,1.65,2.28c0.06,0.53,0.08,1.07,0.09,1.61c0.01,1.73,0,3.46,0,5.19c0,0.1-0.01,0.2,0,0.3c0.01,0.21-0.08,0.32-0.33,0.31c-0.45-0.01-0.91,0-1.36,0c-0.22,0-0.31-0.1-0.3-0.29c0.01-0.1,0-0.2,0-0.3c0-1.98,0-3.97,0-5.95c0-0.25-0.04-0.51-0.09-0.76c-0.13-0.67-0.57-1.11-1.31-1.21c-0.5-0.07-1.04-0.11-1.53-0.03c-1.32,0.2-2.17,1.04-2.38,2.26c-0.06,0.35-0.09,0.7-0.09,1.06c-0.01,1.54,0,3.09,0,4.63c0,0.17,0,0.34,0,0.49c-0.36,0.12-1.29,0.14-1.85,0.06c-0.01-0.01-0.02-0.02-0.03-0.03c-0.01-0.01-0.02-0.02-0.02-0.04c-0.01-0.05-0.03-0.11-0.03-0.17c0-4.26,0-8.53,0-12.79c0-0.08,0.01-0.17,0.02-0.25C34.35,76.29,34.37,76.27,34.42,76.17z"/><path class="st1" d="M31.17,83.06c-0.65,0-1.23,0-1.86,0c-0.05-0.14-0.1-0.29-0.15-0.43c-0.35-0.99-1.2-1.54-2.34-1.59c-1.78-0.08-2.64,0.84-3.04,1.93c-0.47,1.29-0.44,2.6,0.07,3.87c0.37,0.93,1.12,1.47,2.23,1.58c1.46,0.14,2.55-0.48,3.04-1.74c0.07-0.17,0.13-0.35,0.18-0.51c0.45-0.09,1.46-0.08,1.87,0.02c-0.02,0.13-0.05,0.26-0.07,0.4c-0.3,1.46-1.36,3.05-3.73,3.33c-1.96,0.24-3.84-0.19-5.07-1.89c-0.46-0.64-0.71-1.35-0.83-2.1c-0.16-1-0.09-1.98,0.2-2.94c0.55-1.83,1.81-3,3.9-3.37c0.83-0.15,1.68-0.17,2.51,0c1.67,0.35,2.62,1.35,2.99,2.83C31.12,82.64,31.14,82.84,31.17,83.06z"/><path class="st1" d="M15.93,89.61c-0.63,0-1.22,0-1.85,0c-0.01-0.18-0.04-0.33-0.04-0.48c0-2.93,0-5.86,0-8.8c0-0.08,0-0.17,0-0.25c0-0.2,0.12-0.28,0.32-0.28c0.39,0,0.78,0,1.17,0c0.24,0,0.33,0.12,0.32,0.33c-0.01,0.32,0,0.65,0,0.96c0.23,0.05,0.27-0.1,0.36-0.18c0.37-0.32,0.72-0.67,1.13-0.94c0.51-0.35,1.14-0.45,1.77-0.46c0.37-0.01,0.42,0.04,0.43,0.35c0.01,0.38,0,0.76,0,1.15c0,0.21-0.1,0.31-0.34,0.31c-0.26,0-0.53,0.02-0.79,0.06c-1.51,0.2-2.45,1.17-2.47,2.55c-0.01,1.08,0,2.15,0,3.23c0,0.71,0,1.42,0,2.12C15.97,89.38,15.95,89.47,15.93,89.61z"/><path class="st1" d="M14.79,98.5c0,0.91-0.23,1.76-0.76,2.55c-1.19,1.77-4.19,1.78-5.36-0.05c-0.62-0.97-0.81-2.01-0.7-3.11c0.08-0.76,0.33-1.46,0.79-2.11c1.15-1.62,3.99-1.65,5.19-0.02C14.57,96.59,14.8,97.51,14.79,98.5z M13.42,98.46c-0.01-0.21-0.01-0.43-0.04-0.64c-0.06-0.48-0.21-0.94-0.5-1.36c-0.45-0.63-1.18-0.89-1.99-0.71c-0.64,0.14-1.01,0.55-1.25,1.06c-0.4,0.83-0.44,1.71-0.23,2.58c0.08,0.37,0.26,0.73,0.45,1.06c0.2,0.35,0.55,0.57,0.98,0.68c0.86,0.21,1.63-0.06,2.09-0.76C13.31,99.79,13.42,99.14,13.42,98.46z"/><path class="st1" d="M73.77,98.46c0,0.92-0.21,1.8-0.77,2.59c-0.83,1.18-2.18,1.53-3.6,1.21c-0.65-0.15-1.15-0.5-1.55-0.98c-0.45-0.54-0.73-1.15-0.84-1.82c-0.19-1.17-0.12-2.32,0.53-3.38c0.78-1.27,2.23-1.8,3.75-1.39c0.67,0.18,1.19,0.54,1.6,1.05C73.48,96.46,73.77,97.36,73.77,98.46z M68.27,98.72c0,0.52,0.16,1.17,0.5,1.67c0.73,1.09,2.35,1.1,3.1,0.02c0.27-0.39,0.41-0.82,0.48-1.28c0.12-0.76,0.07-1.5-0.24-2.22c-0.22-0.52-0.57-0.95-1.18-1.13c-0.85-0.25-1.68,0.03-2.14,0.73C68.39,97.11,68.26,97.76,68.27,98.72z"/><path class="st1" d="M24.86,99.8c0.38,0,0.77,0,1.18,0c0.03,0.13,0.06,0.27,0.09,0.41c0.09,0.42,0.35,0.73,0.79,0.88c0.62,0.22,1.25,0.23,1.88,0.04c0.36-0.11,0.62-0.33,0.73-0.67c0.16-0.47,0-0.87-0.5-1.05c-0.52-0.19-1.07-0.32-1.6-0.47c-0.4-0.11-0.82-0.19-1.2-0.34c-0.87-0.34-1.26-0.99-1.17-1.84c0.14-1.29,0.97-2.05,2.41-2.17c0.65-0.06,1.29-0.01,1.87,0.27c0.89,0.42,1.31,1.1,1.33,2.04c-0.41,0.07-0.81,0.05-1.2,0.02c-0.03-0.05-0.05-0.09-0.07-0.13c-0.19-0.71-0.51-0.98-1.31-1.05c-0.32-0.03-0.66,0-0.97,0.07c-0.21,0.05-0.43,0.18-0.58,0.33c-0.43,0.44-0.28,1.08,0.33,1.28c0.58,0.2,1.19,0.33,1.79,0.51c0.43,0.13,0.86,0.25,1.27,0.43c0.52,0.23,0.82,0.63,0.93,1.16c0.3,1.46-0.73,2.77-2.37,2.89c-0.57,0.04-1.16,0.01-1.72-0.1C25.29,102.04,24.69,100.83,24.86,99.8z"/><path class="st1" d="M18.09,102.15c-0.46,0-0.86,0-1.29,0c0-2.46,0-4.91,0-7.36c0.09-0.01,0.17-0.03,0.24-0.03c0.29,0,0.59,0,0.95,0c0,0.28,0,0.54,0,0.8c0.04,0.02,0.08,0.03,0.12,0.05c0.09-0.11,0.18-0.22,0.28-0.32c1.01-1,2.47-0.83,3.27-0.41c0.7,0.36,0.97,0.97,1.09,1.65c0.03,0.17,0.03,0.34,0.04,0.51c0,1.6,0,3.2,0,4.8c0,0.1-0.01,0.19-0.02,0.32c-0.42,0-0.82,0-1.27,0c-0.01-0.15-0.02-0.3-0.02-0.45c0-1.37,0.01-2.75-0.01-4.12c0-0.34-0.04-0.68-0.13-1.01c-0.13-0.47-0.5-0.73-1.04-0.8c-0.87-0.1-1.56,0.24-1.92,0.98c-0.22,0.43-0.28,0.9-0.28,1.37c0,1.18,0,2.35,0,3.53C18.09,101.8,18.09,101.95,18.09,102.15z"/><path class="st1" d="M81.69,102.16c-0.43,0-0.82,0-1.26,0c-0.01-0.16-0.02-0.31-0.02-0.46c0-1.44,0-2.89-0.02-4.33c0-0.29-0.06-0.59-0.15-0.87c-0.13-0.42-0.48-0.65-0.95-0.72c-0.86-0.12-1.53,0.19-1.93,0.89c-0.25,0.45-0.33,0.94-0.33,1.44c0,1.17,0,2.35,0,3.52c0,0.16,0,0.31,0,0.51c-0.43,0.05-0.84,0.03-1.29,0.02c0-2.47,0-4.91,0-7.38c0.38,0,0.75,0,1.18,0c0,0.25,0,0.51,0,0.76c0.03,0.01,0.06,0.02,0.09,0.02c0.09-0.08,0.19-0.16,0.28-0.25c0.94-0.95,2.26-0.9,3.18-0.51c0.77,0.33,1.08,0.95,1.21,1.66c0.03,0.15,0.04,0.31,0.04,0.47c0,1.64,0,3.28,0,4.93C81.71,101.95,81.7,102.03,81.69,102.16z"/><path class="st1" d="M42.94,94.77c0.43,0,0.83,0,1.29,0c0,0.16,0,0.31,0,0.47c0,1.43,0,2.86,0,4.29c0,0.16,0,0.31,0.01,0.47c0.07,0.95,0.73,1.47,1.92,1.18c0.45-0.11,0.75-0.39,0.98-0.74c0.29-0.47,0.41-0.97,0.41-1.51c0-1.22,0-2.43,0-3.65c0-0.15,0-0.31,0-0.49c0.44,0,0.84,0,1.24,0c0.1,0.29,0.12,6.82,0.02,7.4c-0.19,0-0.38,0-0.58,0c-0.18,0-0.37,0-0.6,0c0-0.32,0-0.59,0-0.87c-0.03-0.01-0.05-0.02-0.08-0.03c-0.08,0.09-0.16,0.18-0.24,0.27c-0.75,0.89-2.1,1.17-3.19,0.64c-0.69-0.33-1.04-0.88-1.16-1.56c-0.03-0.15-0.03-0.31-0.03-0.47c0-1.68,0-3.37,0-5.05C42.91,95.01,42.93,94.9,42.94,94.77z"/><path class="st1" d="M51.8,87.24c0.26-0.27,0.29-0.53,0.35-0.77c0.1-0.34,0.09-0.34,0.46-0.35c0.17,0,0.34,0,0.58,0c-0.04,0.23-0.04,0.43-0.1,0.6c-0.13,0.35-0.27,0.69-0.45,1.02c-0.1,0.2-0.08,0.34,0.08,0.5c0.41,0.42,0.81,0.85,1.26,1.32c-0.43,0.11-0.82,0.07-1.19,0.04c-0.1-0.01-0.2-0.12-0.29-0.2c-0.19-0.18-0.38-0.37-0.6-0.6c-0.14,0.1-0.26,0.18-0.37,0.27c-0.97,0.77-2.09,0.91-3.29,0.56c-1.5-0.44-1.96-2.26-0.85-3.27c0.27-0.25,0.61-0.43,0.93-0.64c0.12-0.08,0.25-0.16,0.4-0.25c-0.21-0.26-0.4-0.48-0.57-0.72c-0.7-0.99-0.19-2.2,1.06-2.49c0.49-0.11,0.99-0.11,1.48,0.03c0.85,0.25,1.29,1,1.08,1.79c-0.13,0.5-0.46,0.86-0.89,1.16c-0.18,0.13-0.37,0.25-0.61,0.41C50.78,86.19,51.27,86.7,51.8,87.24z M51.3,88.11c-0.61-0.64-1.2-1.27-1.81-1.89c-0.06-0.06-0.26-0.08-0.32-0.04c-0.36,0.24-0.76,0.46-1.04,0.77c-0.56,0.62-0.32,1.49,0.46,1.88C49.42,89.25,50.81,88.95,51.3,88.11z M50.83,83.75c0-0.02-0.01-0.08-0.02-0.14c-0.11-0.48-0.53-0.7-1.19-0.62c-0.57,0.07-0.89,0.51-0.73,1.01c0.11,0.37,0.37,0.65,0.66,0.9c0.06,0.05,0.17,0.09,0.25,0.08C50.24,84.92,50.83,84.22,50.83,83.75z"/><path class="st1" d="M57.22,97.29c-0.44,0-0.81,0-1.23,0c-0.04-0.14-0.08-0.28-0.13-0.43c-0.28-0.83-0.95-1.22-1.89-1.09c-0.44,0.06-0.78,0.27-1.04,0.6c-0.38,0.47-0.56,1.02-0.58,1.59c-0.02,0.56,0.02,1.13,0.09,1.69c0.03,0.27,0.16,0.55,0.3,0.8c0.49,0.91,2.06,1.19,2.8,0.1c0.21-0.31,0.32-0.67,0.5-1.04c0.35,0,0.75,0,1.14,0c0.15,1.47-1.2,2.88-2.78,2.93c-1.46,0.04-2.51-0.57-3.08-1.8c-0.42-0.9-0.45-1.84-0.34-2.8c0.06-0.58,0.22-1.14,0.52-1.67c0.83-1.47,2.36-1.76,3.66-1.54c0.57,0.1,1.04,0.38,1.39,0.81C56.97,95.97,57.18,96.57,57.22,97.29z"/><path class="st1" d="M6.42,97.28c-0.44,0-0.82,0-1.24,0c-0.05-0.17-0.1-0.34-0.17-0.51c-0.21-0.53-0.57-0.91-1.22-0.99c-0.69-0.09-1.27,0.07-1.69,0.6c-0.28,0.35-0.44,0.75-0.52,1.17c-0.15,0.78-0.13,1.55,0.08,2.32c0.07,0.26,0.2,0.51,0.35,0.73c0.47,0.72,1.9,1,2.61,0.05c0.25-0.33,0.38-0.73,0.6-1.15c0.33,0,0.73,0,1.12,0c0.16,1.46-1.2,2.88-2.78,2.93c-1.41,0.05-2.44-0.51-3.02-1.68c-0.17-0.33-0.3-0.69-0.36-1.05c-0.19-1.11-0.15-2.21,0.32-3.26c0.73-1.62,2.24-2.05,3.74-1.84c0.56,0.08,1.02,0.34,1.38,0.74C6.15,95.89,6.36,96.53,6.42,97.28z"/><path class="st1" d="M35.75,95.86c-0.39,0-0.73,0-1.13,0c0,0.17,0,0.31,0,0.44c0,1.35,0,2.69,0,4.04c0,0.04,0,0.08,0,0.13c0.02,0.48,0.14,0.61,0.66,0.63c0.15,0.01,0.3,0,0.48,0c0,0.37,0,0.69,0,1.04c-0.42,0.1-0.84,0.19-1.28,0.12c-0.65-0.09-1.01-0.4-1.11-0.99c-0.05-0.31-0.07-0.62-0.08-0.93c-0.01-1.33,0-2.66,0-3.99c0-0.14,0-0.28,0-0.48c-0.32,0-0.62,0-0.95,0c0-0.39,0-0.72,0-1.1c0.29-0.02,0.59-0.04,0.95-0.06c0-0.67,0-1.33,0-2.02c0.46,0,0.85,0,1.31,0c0,0.67,0,1.32,0,2.03c0.41,0,0.76,0,1.17,0C35.79,95.13,35.82,95.48,35.75,95.86z"/><path class="st1" d="M60.75,94.73c0.41,0,0.75,0,1.12,0c0,0.38,0,0.73,0,1.12c-0.35,0-0.7,0-1.09,0c-0.01,0.19-0.02,0.32-0.03,0.46c0,1.35,0,2.69,0,4.04c0,0.65,0.08,0.73,0.8,0.76c0.09,0,0.19,0.01,0.34,0.02c0.01,0.17,0.01,0.33,0.02,0.49c0,0.17,0,0.34,0,0.52c-0.49,0.11-0.94,0.2-1.41,0.11c-0.51-0.09-0.85-0.37-0.95-0.83c-0.06-0.27-0.1-0.56-0.1-0.84c-0.01-1.4,0-2.8,0-4.21c0-0.15,0-0.31,0-0.49c-0.34-0.02-0.65-0.03-0.98-0.05c0-0.36,0-0.69,0-1.07c0.3-0.02,0.61-0.03,0.96-0.05c0.06-0.67-0.01-1.33,0.04-2.02c0.42,0,0.83,0,1.28,0C60.75,93.36,60.75,94.01,60.75,94.73z"/><path class="st1" d="M37.72,94.78c0.4,0,0.77,0,1.18,0c0,0.31,0,0.6,0,0.94c0.24-0.08,0.3-0.26,0.41-0.38c0.44-0.48,0.98-0.79,1.69-0.78c0.09,0,0.18,0.02,0.29,0.04c0,0.45,0,0.88,0,1.34c-0.12,0.01-0.23,0.04-0.33,0.03c-1.21-0.06-1.89,0.82-1.95,1.72C39,97.88,39,98.08,39,98.28c0,1.17,0,2.35,0,3.52c0,0.11-0.02,0.22-0.03,0.35c-0.43,0-0.83,0-1.26,0C37.72,99.7,37.72,97.26,37.72,94.78z"/><path class="st1" d="M64.93,102.16c-0.42,0-0.81,0-1.19,0c-0.1-0.29-0.13-6.78-0.03-7.37c0.39,0,0.79,0,1.22,0C64.93,97.23,64.93,99.66,64.93,102.16z"/><path class="st1" d="M64.93,92.06c0,0.48,0,0.94,0,1.41c-0.41,0.09-0.81,0.05-1.26,0.04c-0.03-0.48-0.01-0.93-0.01-1.45C64.09,92.03,64.49,92.03,64.93,92.06z"/></g><g><g><path class="st1" d="M137.3,16.21h7.99v17h0.16c0.79-1.48,1.64-2.85,2.43-4.22l8.09-12.78h9.89l-11.79,16.37l12.43,22.08h-9.41l-8.73-16.6l-3.07,4.05v12.55h-7.99V16.21z"/><path class="st1" d="M178.91,16.21v38.45h-8.09V16.21H178.91z"/><path class="st1" d="M208.16,38.4h-13.12v9.13h14.65v7.13h-22.74V16.21h22v7.13h-13.91v7.99h13.12V38.4z M200.91,7.14l4.81,7.02h-5.24l-2.33-3.59h-0.11l-2.33,3.59h-5.13l4.71-7.02H200.91z M213.98,2.46l-7.09,6.5h-3.86l4.02-6.5H213.98z"/><path class="st1" d="M216.25,54.66V16.21h9.41l7.4,14.09c2.12,4.05,4.23,8.84,5.82,13.18h0.16c-0.53-5.08-0.69-10.27-0.69-16.03V16.21h7.4v38.45h-8.46l-7.62-14.83c-2.12-4.11-4.44-9.07-6.19-13.58l-0.16,0.06c0.21,5.08,0.32,10.5,0.32,16.77v11.58H216.25z"/><path class="st1" d="M270.34,23.51h-9.57v-7.3h27.4v7.3h-9.73v31.15h-8.09V23.51z"/><path class="st1" d="M301.59,16.21v14.78h13.27V16.21h8.04v38.45h-8.04V38.57h-13.27v16.09h-8.09V16.21H301.59z"/><path class="st1" d="M339.09,16.21v38.45h-8.09V16.21H339.09z"/><path class="st1" d="M368.33,38.4h-13.12v9.13h14.65v7.13h-22.74V16.21h22v7.13h-13.91v7.99h13.12V38.4z M361.08,7.14l4.81,7.02h-5.24l-2.33-3.59h-0.11l-2.33,3.59h-5.13l4.71-7.02H361.08z M374.15,2.46l-7.09,6.5h-3.86l4.02-6.5H374.15z"/><path class="st1" d="M383.56,23.51h-9.57v-7.3h27.4v7.3h-9.73v31.15h-8.09V23.51z"/><path class="st1" d="M424.91,54.66l-11.42-38.45h8.83l4.34,16.26c1.22,4.56,2.33,8.96,3.17,13.75h0.16c0.9-4.62,2.01-9.19,3.23-13.58l4.55-16.43h8.57l-12,38.45H424.91z"/><path class="st1" d="M459.28,16.21v38.45h-8.09V16.21H459.28z"/><path class="st1" d="M488.52,38.4h-13.12v9.13h14.65v7.13h-22.74V16.21h22v7.13h-13.91v7.99h13.12V38.4z M481.49,7.14l5.34,7.02h-5.66l-2.64-3.54h-0.11l-2.64,3.54h-5.61l5.29-7.02H481.49z M474.83,63.16c0-2.23,1.59-3.94,3.7-3.94c2.01,0,3.54,1.71,3.54,3.94c0,2.05-1.53,3.88-3.54,3.88C476.41,67.04,474.83,65.22,474.83,63.16z"/><path class="st1" d="M503.75,23.51h-9.57v-7.3h27.4v7.3h-9.73v31.15h-8.09V23.51z"/></g><g><path class="st1" d="M140.56,73.04h4.93v10.02h0.1c0.49-0.89,1.01-1.68,1.51-2.5l5-7.53h6.12l-7.29,9.65l7.68,13.01h-5.82l-5.39-9.78l-1.9,2.38v7.4h-4.93V73.04z"/><path class="st1" d="M165.59,74.68c0,1.42-1.05,2.56-2.68,2.56c-1.57,0-2.62-1.14-2.58-2.56c-0.03-1.47,1.02-2.58,2.62-2.58C164.55,72.1,165.56,73.21,165.59,74.68z M160.46,95.7V79.26h4.97V95.7H160.46z"/><path class="st1" d="M173.23,89.12c0.16,2.12,2.19,3.13,4.51,3.13c1.7,0,3.08-0.24,4.41-0.67l0.65,3.47c-1.63,0.66-3.62,1.04-5.78,1.04c-5.42,0-8.53-3.26-8.53-8.41c0-4.17,2.51-8.78,8.07-8.78c5.16,0,7.12,4.14,7.12,8.2c0,0.88-0.09,1.65-0.16,2.03H173.23z M178.37,72.1l2.94,5.12h-3.17l-1.47-2.93h-0.07l-1.43,2.93h-3.17l2.9-5.12H178.37z M179.08,85.62c0-1.25-0.52-3.33-2.8-3.33c-2.1,0-2.95,1.95-3.08,3.33H179.08z M186.37,68.88l-3.79,5.04h-2.52l2.52-5.04H186.37z"/><path class="st1" d="M186.66,84.51c0-2.05-0.07-3.8-0.13-5.25h4.32l0.23,2.25h0.1c0.65-1.05,2.29-2.63,4.93-2.63c3.26,0,5.71,2.22,5.71,7.06v9.75h-4.97v-9.12c0-2.11-0.72-3.55-2.52-3.55c-1.37,0-2.19,0.96-2.52,1.91c-0.13,0.34-0.2,0.8-0.2,1.28v9.48h-4.96V84.51z"/><path class="st1" d="M217.96,74.79v4.47h3.57v3.77h-3.57v5.95c0,1.98,0.46,2.89,1.96,2.89c0.69,0,0.98-0.04,1.47-0.14l0.04,3.87c-0.65,0.26-1.83,0.47-3.24,0.47c-1.6,0-2.94-0.6-3.73-1.44c-0.91-0.98-1.37-2.56-1.37-4.89v-6.71h-2.12v-3.77h2.12v-3.09L217.96,74.79z"/><path class="st1" d="M237.73,91.7c0,1.58,0.06,3.1,0.22,4h-4.48l-0.29-1.65h-0.1c-1.05,1.31-2.68,2.02-4.58,2.02c-3.24,0-5.16-2.42-5.16-5.04c0-4.27,3.72-6.33,9.38-6.3v-0.22c0-0.88-0.46-2.13-2.91-2.13c-1.63,0-3.37,0.58-4.41,1.24l-0.92-3.29c1.11-0.64,3.3-1.45,6.21-1.45c5.33,0,7.03,3.23,7.03,7.1V91.7z M232.89,87.94c-2.62-0.03-4.64,0.6-4.64,2.59c0,1.3,0.85,1.95,1.96,1.95c1.24,0,2.25-0.84,2.58-1.89c0.07-0.27,0.1-0.57,0.1-0.87V87.94z M233.31,100.78c0,1.28-0.95,2.35-2.25,2.35c-1.31,0-2.32-1.07-2.32-2.35c0-1.37,1.02-2.38,2.36-2.38C232.33,98.4,233.31,99.41,233.31,100.78z"/><path class="st1" d="M257.42,87.29c0,6.02-4.15,8.78-8.43,8.78c-4.67,0-8.27-3.16-8.27-8.47c0-5.32,3.4-8.71,8.53-8.71C254.15,78.89,257.42,82.35,257.42,87.29z M245.85,87.46c0,2.83,1.15,4.94,3.27,4.94c1.93,0,3.17-1.98,3.17-4.94c0-2.45-0.92-4.93-3.17-4.93C246.74,82.53,245.85,85.05,245.85,87.46z"/><path class="st1" d="M272.05,86.19h0.07c0.36-0.67,0.75-1.35,1.14-1.98l3.24-4.94h5.98l-5.72,6.67l6.54,9.78h-6.11l-3.86-6.76l-1.27,1.61v5.14h-4.97V71.83h4.97V86.19z"/><path class="st1" d="M285.15,71.83h4.97v9.39h0.06c0.52-0.7,1.17-1.28,1.96-1.68c0.75-0.41,1.67-0.64,2.58-0.64c3.17,0,5.59,2.25,5.59,7.19v9.62h-4.97v-9.04c0-2.16-0.72-3.63-2.58-3.63c-1.31,0-2.13,0.87-2.49,1.77c-0.13,0.34-0.16,0.78-0.16,1.14v9.75h-4.97V71.83z"/><path class="st1" d="M320.08,87.29c0,6.02-4.15,8.78-8.43,8.78c-4.67,0-8.27-3.16-8.27-8.47c0-5.32,3.4-8.71,8.53-8.71C316.81,78.89,320.08,82.35,320.08,87.29z M313.41,72.1l3.24,5.12h-3.24l-1.67-2.93h-0.06l-1.64,2.93h-3.24l3.24-5.12H313.41z M308.51,87.46c0,2.83,1.15,4.94,3.27,4.94c1.93,0,3.17-1.98,3.17-4.94c0-2.45-0.91-4.93-3.17-4.93C309.39,82.53,308.51,85.05,308.51,87.46z"/><path class="st1" d="M323.14,84.51c0-2.05-0.06-3.8-0.13-5.25h4.31l0.23,2.25h0.1c0.65-1.05,2.28-2.63,4.93-2.63c3.27,0,5.73,2.22,5.73,7.06v9.75h-4.97v-9.12c0-2.11-0.72-3.55-2.52-3.55c-1.37,0-2.19,0.96-2.51,1.91c-0.13,0.34-0.2,0.8-0.2,1.28v9.48h-4.97V84.51z"/><path class="st1" d="M357.42,93.32c0,3.17-0.62,5.75-2.42,7.39c-1.77,1.55-4.16,2.03-6.5,2.03c-2.09,0-4.32-0.44-5.76-1.28l0.98-3.86c1.01,0.59,2.78,1.24,4.64,1.24c2.35,0,4.15-1.31,4.15-4.33v-1.08h-0.07c-0.94,1.38-2.49,2.14-4.31,2.14c-3.96,0-6.76-3.29-6.76-8.03c0-5.28,3.33-8.64,7.25-8.64c2.19,0,3.57,0.97,4.38,2.32h0.07l0.16-1.95h4.32c-0.07,1.04-0.13,2.42-0.13,4.87V93.32z M352.45,85.95c0-0.33-0.03-0.67-0.09-0.94c-0.36-1.34-1.31-2.25-2.68-2.25c-1.8,0-3.27,1.67-3.27,4.67c0,2.46,1.18,4.37,3.27,4.37c1.27,0,2.29-0.88,2.61-2.08c0.13-0.38,0.16-0.91,0.16-1.35V85.95z"/><path class="st1" d="M383.13,93.32c0,3.17-0.62,5.75-2.42,7.39c-1.76,1.55-4.16,2.03-6.51,2.03c-2.09,0-4.31-0.44-5.75-1.28l0.98-3.86c1.02,0.59,2.77,1.24,4.64,1.24c2.35,0,4.15-1.31,4.15-4.33v-1.08h-0.06c-0.95,1.38-2.49,2.14-4.32,2.14c-3.95,0-6.76-3.29-6.76-8.03c0-5.28,3.33-8.64,7.25-8.64c2.19,0,3.57,0.97,4.38,2.32h0.07l0.16-1.95h4.31c-0.07,1.04-0.13,2.42-0.13,4.87V93.32z M378.16,85.95c0-0.33-0.03-0.67-0.1-0.94c-0.36-1.34-1.3-2.25-2.68-2.25c-1.79,0-3.26,1.67-3.26,4.67c0,2.46,1.17,4.37,3.26,4.37c1.28,0,2.29-0.88,2.63-2.08c0.13-0.38,0.16-0.91,0.16-1.35V85.95z"/><path class="st1" d="M392.24,74.68c0,1.42-1.05,2.56-2.69,2.56c-1.56,0-2.61-1.14-2.58-2.56c-0.03-1.47,1.02-2.58,2.62-2.58C391.19,72.1,392.21,73.21,392.24,74.68z M387.11,95.7V79.26h4.97V95.7H387.11z"/><path class="st1" d="M409.39,91.7c0,1.58,0.07,3.1,0.23,4h-4.48l-0.29-1.65h-0.1c-1.05,1.31-2.68,2.02-4.58,2.02c-3.23,0-5.17-2.42-5.17-5.04c0-4.27,3.72-6.33,9.38-6.3v-0.22c0-0.88-0.45-2.13-2.9-2.13c-1.64,0-3.37,0.58-4.42,1.24l-0.92-3.29c1.11-0.64,3.3-1.45,6.21-1.45c5.33,0,7.03,3.23,7.03,7.1V91.7z M404.56,87.94c-2.62-0.03-4.65,0.6-4.65,2.59c0,1.3,0.85,1.95,1.96,1.95c1.25,0,2.26-0.84,2.58-1.89c0.06-0.27,0.1-0.57,0.1-0.87V87.94z"/><path class="st1" d="M413.31,84.51c0-2.05-0.06-3.8-0.13-5.25h4.32l0.23,2.25h0.1c0.66-1.05,2.29-2.63,4.94-2.63c3.27,0,5.72,2.22,5.72,7.06v9.75h-4.97v-9.12c0-2.11-0.72-3.55-2.52-3.55c-1.37,0-2.19,0.96-2.51,1.91c-0.14,0.34-0.2,0.8-0.2,1.28v9.48h-4.97V84.51z"/><path class="st1" d="M439.02,91.23c0.91,0.57,2.8,1.25,4.28,1.25c1.5,0,2.12-0.54,2.12-1.38c0-0.84-0.49-1.24-2.35-1.88c-3.3-1.14-4.58-2.99-4.54-4.91c0-3.09,2.55-5.41,6.5-5.41c1.87,0,3.53,0.44,4.51,0.94l-0.88,3.54c-0.72-0.4-2.1-0.95-3.47-0.95c-1.21,0-1.89,0.5-1.89,1.35c0,0.77,0.62,1.18,2.58,1.88c3.04,1.08,4.31,2.66,4.35,5.08c0,3.06-2.35,5.35-6.93,5.35c-2.09,0-3.95-0.51-5.16-1.18L439.02,91.23z"/><path class="st1" d="M469.01,87.29c0,6.02-4.14,8.78-8.43,8.78c-4.67,0-8.27-3.16-8.27-8.47c0-5.32,3.4-8.71,8.53-8.71C465.75,78.89,469.01,82.35,469.01,87.29z M462.55,72.1l2.94,5.12h-3.17l-1.47-2.93h-0.06l-1.44,2.93h-3.17l2.91-5.12H462.55z M457.45,87.46c0,2.83,1.15,4.94,3.27,4.94c1.93,0,3.17-1.98,3.17-4.94c0-2.45-0.92-4.93-3.17-4.93C458.32,82.53,457.45,85.05,457.45,87.46z M470.55,68.88l-3.79,5.04h-2.52l2.52-5.04H470.55z"/><path class="st1" d="M472.07,84.51c0-2.05-0.06-3.8-0.13-5.25h4.31l0.23,2.25h0.1c0.65-1.05,2.29-2.63,4.93-2.63c3.27,0,5.73,2.22,5.73,7.06v9.75h-4.97v-9.12c0-2.11-0.72-3.55-2.52-3.55c-1.37,0-2.18,0.96-2.5,1.91c-0.14,0.34-0.2,0.8-0.2,1.28v9.48h-4.97V84.51z"/><path class="st1" d="M506.35,93.32c0,3.17-0.62,5.75-2.42,7.39c-1.75,1.55-4.14,2.03-6.5,2.03c-2.09,0-4.31-0.44-5.76-1.28l0.98-3.86c1.01,0.59,2.78,1.24,4.64,1.24c2.36,0,4.15-1.31,4.15-4.33v-1.08h-0.06c-0.95,1.38-2.49,2.14-4.31,2.14c-3.96,0-6.77-3.29-6.77-8.03c0-5.28,3.34-8.64,7.26-8.64c2.18,0,3.56,0.97,4.38,2.32h0.07l0.17-1.95h4.31c-0.07,1.04-0.13,2.42-0.13,4.87V93.32z M501.38,85.95c0-0.33-0.03-0.67-0.1-0.94c-0.35-1.34-1.3-2.25-2.68-2.25c-1.79,0-3.27,1.67-3.27,4.67c0,2.46,1.17,4.37,3.27,4.37c1.27,0,2.29-0.88,2.62-2.08c0.12-0.38,0.16-0.91,0.16-1.35V85.95z"/></g></g></g></svg>

 

Share:
|
Các bài khác

- THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ WILTON TOWER (13.02.2020)
- DỰ ÁN BOTANICA HỒNG HÀ - NHÀ ANH NGHIỆP (12.02.2020)
- DỰ ÁN BOTANICA HỒNG HÀ - NHÀ CÔ HƯƠNG (28.11.2019)
- CĂN HỘ BOTANICA HỒNG HÀ - NHÀ ANH TUÂN (27.11.2019)
- NỘI THẤT CHUNG CƯ THE SUN AVENUE (03.05.2019)
- NỘI THẤT CHUNG CƯ GOLDEN TOPAZ (03.05.2019)
- NỘI THẤT CHUNG CƯ CAO THẮNG (03.05.2019)
- NỘI THẤT CHUNG CƯ RICHSTAR (03.05.2019)
- NỘI THẤT CHUNG CƯ JAMONA (03.05.2019)
- THI CÔNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT CĂN HỘ RICHSTAR (13.02.2020)
Copyright © 2019 Kiến Thiết Việt. All Rights Reserved. Designed
Hotline tư vấn: 0968492577
CÔNG TY TNHH KIẾN THIẾT VIỆT Đăng ký thiết kế